Calcium-calcium

Calcium-calcium – to technologia oparta o zastosowanie związków wapnia (Calcium) przy tworzeniu kratek będących podstawą płyt akumulatorowych. W akumulatorach marki BERGEN technologię tą stosuje się zarówno do płyt dodatnich, jak i ujemnych (stąd nazwa Calcium-Calcium) . Zastosowanie wapnia pozwoliło na znaczne ograniczenie zużycia (absorpcji) wody podczas zachodzących procesów chemicznych w trakcie oddawania i przyjmowania ładunków elektrycznych. W ten sposób akumulator stał się praktycznie bezobsługowy, gdyż w normalnych warunkach eksploatowania nie wymaga uzupełniania wody w roztworze elektrolitu. Związki wapnia znacząco wpływają również na jakość samej kratki i jej zdecydowanie wyższą odporność na korozję. Zarówno minimalizacja zużycia wody jak i ograniczenie procesu korozji wydatnie zwiększają żywotność akumulatora, który tym samym staje się pewnym i solidnym elementem układu elektrycznego w samochodzie. Niezawodność akumulatora, to gwarancja bezpiecznej jazdy i nienarażanie się na przykre niespodzianki podczas dalekiej trasy, mroźnych poranków, czy powrotu po pracy do domu – to właśnie w takich sytuacjach najczęściej zawodzi nas akumulator. Ale nie wapniowy BERGEN – dzięki zastosowanej technologii można na nim polegać.